اولین نشست تخصصی معاونین و مدیران آموزشی سازمانها و شرکتها

برگزار شده در : ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

مشاهده کل مطلب

نگهداری و تعمیرات

مدت دوره : 16 ساعت