اولین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال

اولین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال

1- مهندس محمد رضا نعمت زاده(وزیر صنعت، معدن و تجارت)
2- دکتر محمد رضا رضوی (رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و رئیس همایش)
3- پروفسور جاستین لین (دانشگاه پکن)
4- پروفسور مسعود نیلی (مشاور اقتصادی ریاست جمهوری و مدیر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی)
5- پروفسور زکریا عبدالرشید (موسسه تحقیقات اقتصادی مالزی)
6- دکتر نادره شاملو (بانک جهانی)
7- تیم اسکات (سازمان UNDP)
8- پروفسور آکیفومی کوچیکی (دانشگاه نیهون ژاپن)
9- دکتر سلستین مونگا (سازمان یونیدو)
10- دکتر مینا مشایخی (سازمان آنکتاد)
11- پروفسور غلامعلی فرجادی (معاون آموزش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی)

اولین نشست تخصصی معاونین و مدیران آموزشی سازمانها و شرکتها

برگزار شده در : ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

مشاهده کل مطلب

نگهداری و تعمیرات

مدت دوره : مجموعاً 16 ساعت


Advance5

مدت دوره : 30ساعت