نشست ملی اوراسیا؛ پلی به سوی تجارت آزاد جهانی

نشست ملی اوراسیا؛ پلی به سوی تجارت آزاد جهانی

آقای زادبوم معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
آقای مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی
...

مدیریت صادرات کالا

مدت دوره : 8 ساعت | روز و ساعت : پنجشنبه 18-09


مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مدت دوره : 12 ساعت | روز و ساعت : پنج شنبه 15-09


آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

مدت دوره : 24 ساعت | روز و ساعت : دوشنبه ها 20-16


حسابداری مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مالیاتی)

مدت دوره : 24 ساعت | روز و ساعت : چهارشنبه 20-17