دوره های آموزشی

نام دوره
امور گمرکی و ترخیص کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی)/ مجازی
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL
اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل (دیپلماسی تجاری)
مدیریت خرید و سفارشات خارجی/ مجازی
آشنایی با نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی (نیما)/ حضوری- مجازی
تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی (خرید، فروش، نمایندگی)
مقررات صادرات و واردات با تاکید بر شیوه های نوین نظام ارزی کشور
اینکوترمز2020
انبارداری و مهندسی انبار
جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL
آشنائی با مصادیق قاچاق کالا و ارز در بازرگانی خارجی
مدیریت زنجیره تامین
آشنایی با تخلافات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی
فرایند و قانون برگزاری مناقصات
پرورش کارشناس مکاتبات بازرگانی بین المللی (دوره مجازی)
مهارت جامع تجارت بین الملل( دوره مجازی)
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .