دوره های آموزشی

نام دوره
آموزش روسای دفتر مدیران
مبانی مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی
آیین نگارش و مکاتبات اداری
نرم افزار Excel (مقدماتی، پیشرفته)
قوانین کار و تامین اجتماعی
مدیریت امور اسناد و بایگانی
هوشمند سازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI
مهارت های برقراری ارتباط موثر
تفکر سیستمی در سازمان
کاربرد اکسل در گزارشات سازمانی
تحلیل کسب و کار
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .