دوره های آموزشی

نام دوره
روانشناسی مهارت فروش
مبانی بازاریابی و فروش
مدیریت استراتژیک بازاریابی
روش های نوین قیمت گذاری در بازار
بازاریابی و فروش خدمات
مدیریت برند و برندینگ
دوره جامع دیجیتال مارکتینگ
اصول و طراحی بسته بندی
تکنیک های مذاکره، زبان بدن، و پیشبرد فروش
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
بازاریابی تلفنی
تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش
بازاریابی و مهندسی فروش
بازاریابی و مهندسی فروش ( ویژه شرکتهای دانش بنیان)
تدوین طرح های بازاریابی و فروش
تحلیل رفتار مصرف کننده
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .