دوره های آموزشی

نام دوره
مهارت های برقراری ارتباط موثر
آیین نگارش و مکاتبات اداری
آموزش روسای دفتر مدیران
مبانی مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی
سیستم های انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی
قوانین کار و تامین اجتماعی
مدیریت امور اسناد و بایگانی
نرم افزار Excel (مقدماتی، پیشرفته)
اخلاق حرفه ای
کاربرد اکسل در گزارشات سازمانی
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .