بهترین نمایش سایت در مرورگرهای Firefox و Internet Explorer ورژن بالاتر از 7 می باشد.