ارکان مرکز
بر اساس اساسنامه مصوب ۱۳۷۸/۸/۸ هیات امناء مرکز، مرکب است از ۵ نفر عضو شامل معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ، رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و ۳ نفر با پیشنهاد رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی که با تایید و حکم معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی برای مدت ۴ سال منصوب می‌شود. هیات عامل مرکز نیز مرکب از حداکثر ۵ نفر شامل مدیر عامل بعنوان رئیس هیات عامل و ۴ نفر دیگر که با پیشنهاد مدیر عامل و با تایید و حکم رئیس هیات امناء برای مدت ۴ سال منصوب می‌شود.
هیات امناء
نام و نام خانوادگی: مهدی فتح اله سمت: رئیس هیات امناء
تحصیلات: دکتری مهندسی صنایع
پست الکترونیک: fathollah@ibtc.ir
 
نام و نام خانوادگی: محمد علی ضیغمی سمت: عضو هیات امناء
تحصیلات: دکتری مدیریت بازرگانی
پست الکترونیک: zeighami@ibtc.ir
 
نام و نام خانوادگی: حمید صافدل سمت: عضو هیات امناء
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت سیستمها
پست الکترونیک: safdel@ibtc.ir
 
نام و نام خانوادگی: محمد مهدی راسخ سمت: عضو هیات امناء
تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع
پست الکترونیک: rasekh@ibtc.ir
 
نام و نام خانوادگی: محمد حسن نکویی مهر سمت: عضو علی البدل
تحصیلات: دکتری مدیریت استراتژیک
پست الکترونیک: nekoeemehr@ibtc.ir
هیات عامل
نام و نام خانوادگی: عباس خالقی تبار سمت: مدیر عامل
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت
پست الکترونیک: khaleghitabar@ibtc.ir
 
نام و نام خانوادگی: اکبر طالب پور سمت: نائب رئیس هیات عامل
تحصیلات: کارشناسی ریاضی کاربردی
پست الکترونیک: talebpoor@ibtc,ir
 
نام و نام خانوادگی: مرجان فقیه نصیری سمت: رئیس هیت عامل
تحصیلات: دکتری علوم اقتصادی
پست الکترونیک: faghihnasiri@ibtc.ir
 
نام و نام خانوادگی: حسن رادمرد سمت: عضو هیات عامل
تحصیلات: کارشناس مدیریت دولتی
پست الکترونیک: radmard@ibtc.ir
 
نام و نام خانوادگی: غلامرضا مقیمی سمت: عضو هیات عامل
تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع
پست الکترونیک: moghimi@ibtc.ir
 
تمام حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش بازرگانی است.
© 2011 Business Training Center    Design by: Aryaweb
لینکهای مرتبط
بازدیدکنندگان
تعداد کل بازدیدکنندگان: ۲۱۷۸۰۴۴ نفر
تعداد بازدید کنندگان امروز: ۸۷۰ نفر