همایش بین المللی کلیدهای موفقیت در هولدینگ

همایش بین المللی کلیدهای موفقیت در هولدینگ

دکتر ییلماز آرگودن (دکترای مدیریت استراتژیک، رئیس هیئت مدیره بانک روتچیلد در ترکیه، بنیانگذار مشاورین آگره، مشاور استراتژیک دهها شرکت و هولدینگ در خاورمیانه)
مهندس اردم پرکیچ (مسئول دپارتمان مدیریت ریسک سرمایه گذاری در شرکت ICC ترکیه، دهها مشاوره به شرکتهای اروپایی برای سرمایه گذاری و مدیریت ریسک سرمایه گذاری در خاورمیانه)
خانم مهندس تولین سجن (ریاست انجمن مهندسین مشاورین ترکیه، دهها سال سابقه مشاوره از جمله نگارش برنامه صادرات پوشاک و قطعات خودرو ترکیه)
مهندس رضا سیف اللهی (کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی، مدرس سیستمهای مدیریت و بازاریابی با سابقه مشاوره و تدریس در ایران،چین،ترکیه،هند و پاکستان)
دکتر امیر هوشنگ فتحی زاده (هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)
مهندس بهزاد عمرانی (کارشناسی ارشد MBA، مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران)
دکتر محمدرضا سعیدی (دکترای مدیریت استراتزیک هولدینگ ها از دانشگاه لینکوپینک سوئد)
دکتر امیر عباس زاده (مدیر شرکت اویلیفینا فرانسه، مشاور مالی و استراتزی، سابقه همکاری با گروه مشاور McKinsey)