دومین کنفرانس بین المللی انقلاب صنعتی چهارم

دومین کنفرانس بین المللی  انقلاب صنعتی چهارم

14 سخنران برتر از کشورهای پیشرو در صنعت و تکنولوژی و نمایندگان کمیسیون اروپا

زمان و مکان برگزاری

9 و 10 اسفند ماه 1395
هتل اوین

برای هماهنگی جهت حمایت مالی و معنوی درخواست خود را به ایمیل (b.amoozesh@gmail.com)ارسال فرمایید.