کارگاه آموزشی آداب معاشرت تجاری و اصول برگزاری جلسات پرینت صفحه ارسال لینک به دوستان

کارگاه آموزشی آداب معاشرت تجاری و اصول برگزاری جلساتاین امکان وجود دارد که مردی که از رفتار سازگار اجتماعی برخوردار نیست و مبادی آداب هم نمی باشد بتواند تصدی مقامی تجاری را بدست آورد. حتی ممکن است در حیطه کاری خود موفقییت های را هم بدست آورد اما ادامه کار حتما برای وی بسیار سخت تر از فردی خواهد بود که از رفتار بهینه تری نسبت به وی برخوردار است و شخصیت وی چنان به نظر دوستان و اطرافیان جذاب بنظر می آید که می تواند همه را به طرف خود جلب کند. حتی اگر در مقایسه با  فرد اول از مهارت  شغلی کمتری برخوردار باشد.

اندکی رعایت نزاکت می تواند بازده شگرفی در جهان تجارت داشته باشد. به نظر ما در  جهان تجارت  نمی توان بر هیچ عاملی به اندازه رعایت بهینه آداب و رسوم جاری  تاکید کرد.

هیچ چیز به اندازه توانمندی یک فرد در اختلاط با دیگران ، استعداد وی در جذب دوست ، رفتار مطبوع به نحوی که بتواند همه افرادی را که با وی در تماس هستند تحت تاثیر قرار دهد . همه این موارد در  دستیابی سریع فرد به موفقییت می توانند موثر واقع شوند. اگر چه این عبارات حدود یک دهه پیش نوشته شده اند اما هنوز هم رعایت رفتار متناسب در جهان تجارت یکی ار مهمترین وجوه در  دستیابی حتمی  به موفققیت های تجاری است.

پایبندی به آداب و قوانین مناسب برای یک جلسه تجاری شکل گیری احترام بین شرکت کنندگان در جلسه را موجب شده، به آغاز و پایان جلسه در زمان معین کمک کرده و ایجاد فضایی برای همکاری هرچه بیشتر را تشویق می کند. فقدان آداب معاشرت و برنامه ریزی ضعیف دو دلیل اصلی شکست جلسات تجاری محسوب می شوند. بر همین اساس و در راستای حصول اطمینان از موثر بودن جلسات تجاری خود باید آداب جلسات تجاری را فرا گرفته و به کارمندان خود نیز آموزش دهید.


 

 


ارسال نظر :


تعداد کل بازدیدکنندگان: 4736561 بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 573 نفر
افراد آنلاین: 64 نفر