مجلات پژوهشی مرکز آموزش بازرگانی

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی(رتبه علمی-پژوهشی)

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی(رتبه علمی-پژوهشی)

این فصلنامه با کمک به ایجاد ارتباط میان دانشگاه های اقتصادی کشور و سیاستگذاران اقتصادی از بهار 1379 موفق به اخذ درجه علمی-پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری شده است و کد ISSN فرانسه را در سال 1382 دریافت کرده است.
دیدگاه(نشریه تحلیلی کاربردی روزانه)

دیدگاه(نشریه تحلیلی کاربردی روزانه)

این نشریه نسبت به تهیه و انتشار دیدگاه ها، ایده ها، راهکار ها، پیشنهادها و توصیه های سیاسی مربوط به مسائل اقتصادی روز اقدام و حاصل آن را تحت عنوان "دیدگاه" به صورت روزانه خدمت تصمیم گیران ارشد و سیاست گذاران عالی اقتصادی کشور قرار می دهد.
 ماهنامه علمی و تخصصی لجستیک و زنجیره تامین

ماهنامه علمی و تخصصی لجستیک و زنجیره تامین

در راستای خدمت دهی مطلوب به دوستداران لجستیک و زنچیره تامین، گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی از ابتدای سال 1391 اقدام به انتشار این نشریه به صورت الکترونیکی نموده است.
دوماهنامه بررسیهای بازرگانی(رتبه علمی-ترویجی)

دوماهنامه بررسیهای بازرگانی(رتبه علمی-ترویجی)

این نشریه با هدف انجام تحقیقات اقتصادی – بازرگانی و تغذیه فکری تصمیم گیران این بخش از سال 1365 شروع به کار نموده و از سال 1382 با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رتبه علمی-ترویجی چاپ می شود.
آخرین اخبار
ورود کاربران
تماس با ما
8695 (داخلی 1) 88970149/88964744/88967120
88970146 ( داخلی 140 )
88970144 88970145 (داخلی 131/214/213)
8695 (داخلی 1) (داخلی 127)
88970143 (داخلی 123/124)
88954411/88966713
028-33344557
آمار بازدیدکنندگان
تعداد کل بازدیدکنندگان: 4736561 بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 1288 نفر
افراد آنلاین: 68 نفر