دوره های آموزشی

نام دوره
اینکوترمز2020
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
امور گمرکی و ترخیص کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی)
اینکوترمز2020
جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL
مقررات صادرات و واردات با تاکید بر شیوه های نوین نظام ارزی کشور
اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل (دیپلماسی تجاری)
تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی (خرید، فروش، نمایندگی)
جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL
تربیت کارشناس حمل ونقل بین المللی
آشنایی با نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی (نیما)
انبارداری و مهندسی انبار
مدیریت زنجیره تامین
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .